SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKT

Tímto udělují souhlas, aby Světlana Lanza Bardales, IČO: 10728112, adresou Podkrkonošských tkalců 545/10. Praha 6 – Řepy 16300, další kontaktní údaje naleznete na www.svetlanalanza.cz/kontakty , mohla zpracovávat mé osobní údaje.

Jedná se o: jméno a příjemní, e-mail, telefonní číslo a případně další informace.

Souhlas udělují svobodně a dobrovolně.

Osobní údaje se budou zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení (informování o produktech, službách, akcích, přání), po dobu trvání souhlasu.

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Beru na vědomí, že souhlas můžu kdykoliv odvolat zasláním emailu na info@svetlanalanza.cz nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech.

Děkuji za důvěru!